The Christian Meditation Room-Dove symbolizing the Holy Spirit Flying to the Heavens
Visit the Meditations Page at the Christian Meditation Room See Christian Meditation Apps on the App Store and Google Play Learn about Christian Meditation at the Christian Meditation Room

Five-Minute Home     Community Meditations     Meditation Creator Tool

Mod og styrke

Submitted by: Jendre

MINUTE

INHALE

EXHALE

1 Count slowly
1...2...3...4
Count slowly
1...2...3...4
2 Vær modig og stærk!... ...Nær ikke rædsel og lad dig ikke skræmme
Josva 1,9a
3 for Herren din Gud er med dig... ...overalt, hvor du går.
Josva 1,9b
4 For Gud har ikke givet os en fej ånd... ...men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.
Tim. 1,7
5 In your own words, say a prayer of thanks for this time of meditation.
Icon for Christian Meditation App

Start Meditation Timer